Vláda SR schválila návrh Akčního plánu rozvoje elektromobility. Tato opatření mají být provedena

13

Čvn '23

Vláda SR na dnešním jednání schválila Akční plán rozvoje elektromobility v České republice, který obsahuje komplexní soubor 16-ti opatření pro podporu elektromobility a podrobně jsme se mu věnovali v závěru roku 2022 .

Plán mimo jiné obsahuje i opatření jako dotace na podporu nákupu elektromobilů , změnu výše sazby daně z příjmu zaměstnance při používání služebního elektromobilu pro soukromé účely, změnu pravidel pro účtování nabíjení firemních vozidel na soukromých nabíječkách , návrh uživatelských výhod pro majitele vozidel se „zelenými RZ“ zda finanční opatření na budování národní sítě ultrarychlonabíjecích bodů (UFC) a budování veřejné nabíjecí infrastruktury obecně .

Z návrhu usnesení vyplývá například i časový rámec , ve kterém má proběhnout realizace vybraných opatření. Na základě zveřejněných informací to vypadá tak, že s realizací opatření začne již od roku 2024, přičemž poslední opatření mají být naplněna do konce roku 2027. V některých případech ale jde o termíny, kdy má být připravena konečná forma navrhovaného opatření pro další schválení – například návrh na přímou podporu nákupu bezemisních a nízkoemisních vozidel kategorií M a N.

 • Zajistit realizaci opatření B7: Zjednodušení a zrychlení procesu výstavby infrastruktury z Akčního plánu do 1. dubna 2024
 • Zajistit plnění opatření B5: Podpora v oblasti daní schválením úpravy zákona č. 1/2003 593/2003 Sb. o dani z příjmů, která odstraní daňové znevýhodnění soukromých uživatelů služebních bezemisních vozidel s účinností od 1. ledna 2025 z Akčního plánu do 31. prosinec 2024
 • Zajistit provádění opatření A3: Finanční opatření na podporu veřejné dopravy z Akčního plánu do 31. prosince. 2027
 • Výstavba nejméně 228 ultrarychlých nabíjecích bodů podél koridorů TEN-T v souladu s opatřením A1: Národní síť ultrarychlých nabíjecích bodů (UFC) z Akčního plánu do 31. prosince 2026
 • Vyhlášení výzev k vybudování minimálně 2 600 veřejně přístupných AC nabíjecích bodů, 500 veřejně přístupných DC nabíjecích bodů v souladu s opařením A2: Finanční opatření pro budování nabíjecí infrastruktury z Akčního plánu do 31. prosince 2026
 • Vyhlášení výzev výzvy k vybudování bateriových systémů/úložišť v souladu s opařením A4: Finanční opatření pro bateriové systémy/úložiště z Akčního plánu do 31. prosince 2026
 • Vypracovat a předložit návrh na přímou podporu nákupu bezemisních a nízkoemisních vozidel kategorií M a N v souladu s opatřením A5: Finanční opatření na nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel z Akčního plánu do 31. prosince 2026
 • Vypracovat a předložit návrh, který zahrne „právo na nabíjecí bod“ do legislativy ČR v souladu s opatřením B3: Zavedení práva na nabíjecí bod („right to plug“) z Akčního plánu do 30. června 2024
 • vypracovat metodiku pro zvýhodnění parkování bezemisních vozidel v souladu s opatřením B9: Uživatelské výhody pro zelené RZ z Akčního plánu do 31. prosince 2024
 • Předložit změnu zákona 8/2009 Sb. o silničním provozu ao změně a doplnění některých zákonů a zákona č.j. 145/1995 Sb. o správních poplatcích, tak, aby nové zelené značky byly přidělovány pouze bezemisním vozidlům v souladu s opatřením B9: Uživatelské výhody pro zelené RZ z Akčního plánu do 31. prosince 2024
 • V souladu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a opatřením C1: Sběr a publikování dat o infrastruktuře zavést sběr a zpracování dat o infrastruktuře do praxe z Akčního plánu do 31. prosince 2024
 • Vypracovat a předložit legislativní návrh, který určí sazbu náhrad za používání elektrických vozidel v souladu s opatřením B4: Pravidla pro účtování nabíjení firemních vozidel z Akčního plánu do 30. června 2024
 • Zavést nové právní předpisy vedoucí ke zvyšování bezpečnosti provozu elektrických vozidel v souladu s opatřením B8: Nové právní předpisy vedoucí ke zvyšování bezpečnosti provozu elektrických vozidel z Akčního plánu do 30. červen 2026
 • Navrhnout a zavést rychlostní omezení pro znečišťující vozidla na místech, kde zvýšené emise a hluk vážně škodí životnímu prostředí a lidskému zdraví v souladu s opatřením B9: Uživatelské výhody pro zelené SPZ z Akčního plánu do 30. června 2024

Tiskový obor MH SR přibližuje, že pomocí opatření Akčního plánu chce Slovensko dosáhnout, aby uživatel bateriového elektrického vozidla mohl plnohodnotně využívat a nabíjet svůj vůz i na tranzitních trasách. Umožnit chce také veřejné nabíjení v každé obci nad 7 000 obyvatel a aby byla k dispozici co největšímu počtu obyvatel Slovenska, stejně tak aby bylo umožněno každému občanovi, který má vlastní parkovací místo, vybudování vlastního wallboxu bez velkých komplikací.

Cílem plánu je také zvýšení podílu nově registrovaných bateriových vozidel v roce 2025 přes 5 % , zohlednění nové technologie ve spravedlivém daňovém rozložení a vytvoření mechanismu pro vykazování výdajů domácího nabíjení služebních vozidel. Schválením Akčního plánu pro rozvoj elektromobility také vláda SR vysílá jasný signál automobilovému průmyslu, že Slovensko podporuje přechod na bezemisní mobilitu a je připraveno k transformaci automobilového průmyslu a nástupu Industry 4.0.

Zdroj: www.mojelektromobil.sk

Sdílet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest