FAQ

Jakou vybrat stanici?

OlifeEnergy WallBox, OlifeEnergy Portable

Nabíjecí stanice vhodná pro cílové nabíjení, kde je elektromobil odstaven po delší časový úsek. Tuto stanici je možné přimontovat na zeď, nebo přinášet pouze pro potřeby nabíjení. Tento typ stanic je ideální, pokud má vozidlo stálé vyhrazené místo. Běžně je používána v domácnostech, privátních garážích a penzionech. Je také používána na místech s jednofázovým rozvodem (např. rekreační objekty).

OlifeEnergy AC

Nabíjecí stojan se běžně osazuje na veřejná místa s vysokou penetrací elektromobilů, kde vozidlo stojí alespoň hodinu. V takových místech je preferováno velké množství paralelně nabíjených elektromobilů oproti rychlosti nabíjení. Typickým příkladem jsou nákupní a kancelářská centra, firemní parkoviště, atd. Stanice poskytuje komfort integrovaných kabelů, takže řidič pro nabíjení nemusí z nákladového prostoru elektromobilu vytahovat kabel či přechodky, a především mu nehrozí ušpinění. Stanice dobíjí plným výkonem dva elektromobily zároveň.

 

OlifeEnergy DC

Nevýkonnější stanice určená pro místa určená na krátké zastavení, jako jsou čerpací stanice, rychlé občerstvení a podobně. Často také doplňuje vybavení garáže pro flotilu elektromobilů jako prvek pro rychlé nouzové dobytí.

OlifeEnergy DC WallBox, DC Portable

Tam, kde je vyžadováno rychle DC nabíjení elektromobilu, a situace neumožňuje instalaci plnohodnotného stojanu (například kvůli povolení ke stavbě), se hodí právě stejnosměrný DC rychlonabíjecí WallBox, případně přenosná DC stanice. Tato kompatní provedení jsou k dispozici ve výkonech až 25 kW, a to v obou standardech CCS i Chademo, z prostorových důvodů však ne oba najednou.

Previous slide
Next slide

Jaký zvolit výkon stanice?

Stanice pro nabíjení střídavým proudem (AC – OlifeEnergy AC, OlifeEnergy WallBox, OlifeEnergy Portable) se vyrábí jedno fázové a třífázové s výkonem od 3,7 kW do 22 kW. Výkon stanice je dobré volit dle elektroinstalace a typu vozidla (jeho palubního nabíječe) pro který je určena. Pokud to elektroinstalace v místě umožňuje, je ideální zvolit stanici s maximálním výkonem, která poskytne dostatečný výkon všem typům elektromobilů.

Rychlonabíjecí DC stanice Olife Energy (OlifeEnergy DC, OlifeEnergy DC WallBox, OlifeEnergy DC Portable), poskytují výkon od 25 kW do 150 kW. Pro speciální případy lze dodat i stanici s vyšším výkonem. Výkon stanice je opět nutné volit na základě kapacity dostupné v síti. Stanice s výkonem 50 kW potřebuje stejnou přípojky jako dva velké rodinné domy.

V případě, že není k dispozici dostatečný příkon v místě instalace nabíjecí stanice, je možné stanici nakonfigurovat pro nižší výkon než maximální. Výkon všech dobíjecí stanic Olife Energy lze řídit i vzdáleně v reálném čase, díky službě OlifeEnergy Cloud.

Chytrým řízením (Smart Energy) nabíjení lze výrazně ušetřit při nabíjení většího počtu elektromobilů, nebo sledováním aktuálního stavu distribuční soustavy. Tímto způsobem je možné nakonfigurovat skupinu stanic pro prioritní řízení výkonu, nepřekročení rezervovaného příkonu za specifické časové období (typicky 15 min), deaktivaci stanic v případě extrémních stavů, atd.

FAQ

Při nabíjení elektromobilů rozlišujme dva základní typy nabíjení. První je nabíjení střídavým proudem (AC), kdy je využíván dobíječ integrovaný ve vozidle. Rychlost nabíjení baterie elektromobilu je v tom případě závislá na výkonu dobíječe a maximálním příkonu, který poskytuje nabíjecí stanice. Palubní dobíječe elektromobilů mohou být konstruovány jako jedno (Typ 1, Typ 2), dvou (Typ 2) a nebo tří (Typ 2) fázové. Rychlost dobíjení tedy záleží také na tom, jak je dobíjecí stanice spojena s elektromobilem (jeho palubním nabíječem). Pokud je třífázový palubní nabíječ spojen s jednofázovou nabíjecí stanicí, pak je jeho výkon omezen na třetinu.

Druhým typem je nabíjení stejnosměrným proudem (DC), označované také jako rychlé nebo superrychlé. Dobíjecí stanice je přímo propojena s trakční baterií elektromobilu a řídí celý proces nabíjení. Rychlost nabíjení elektromobilu záleží na výkonu dobíjecí stanice, která usměrňuje střídavý proud z rozvodné sítě, a převádí ho na napěťovou hladinu vhodnou pro baterii vozidla. Ne každý elektromobil podporuje DC rychlonabíjení, záleží na konstrukci baterie vozidla. Někdy se také hovoří o superrychlém, anebo ultrarychlém DC nabíjení. Tato spojení značí většinou DC rychlonabíjení s výkonem nad 50kW.

Obecně také rychlost nabíjení ovlivňuje stav baterie vozidla. Hlavně míra nabití a teplota baterie. Při nízkém (0 – 20%) a vysokém (80 – 100%) stavu nabití stejně jako při nízké a vysoké teplotě baterie je rychlost nabíjení omezena.

Na cestách samozřejmě dobíjet lze – typicky když zastavíte u veřejné nabíjecí stanice. Může se ale stát, že dorazíte třeba na chalupu na venkově, kde žádná velká nabíjecí stanice poblíž není. Vy však máte k dispozici třífázovou elektrickou nebo běžnou zásuvku, do které občas zapojíte pilu nebo jiné nářadí. A v takové chvíli přijde vhod třífázová přenosná nabíjecí stanice.

Několik takových máme v nabídce a jejich největší výhodou je, že jimi můžete nabít elektromobil velmi rychle, aniž by na daném místě musela být nainstalována pevná nabíjecí stanice. Stačí, když ji máte pro všechny případy uloženou v kufru a vytáhnete ji tehdy, když je třeba. Nejsou tedy nutné žádné pevné instalace, žádná správa nebo připojení k internetu. Nic takového. Jen přenosná nabíjecí stanice a standardní třífázová zásuvka. Více ZDE.

Pokud to umožňuje vaše elektrická přípojka a vaše auto, tak rozhodně zvolte třífázové. Je výkonnější a dovoluje tedy elektromobil nabít rychleji.

Ano, lze a je to dokonce perfektní myšlenka! Protože pokud svítí slunce a vy právě parkujete, proč nenaplnit baterie ve voze skutečně zadarmo? Celou řadu našich dobíjecí stanic je možné připojit do rozvodu s fotovoltaickou elektrárnou a ovládat tak, aby nabíjely lokálně vyrobenou solární elektřinou. Velmi rádi vám s tímto pomůžeme a navrhneme, jak by měl takový systém vypadat. 

V praxi se setkáme s oběma pojmy, které jsou běžně zaměňovány. Co se týče definice tak můžeme odkázat na několik zdrojů, které ale do problému jasno nevnesou:

Zákon o pohonných hmotách (Zákon č. 311/2006 Sb.), který mimo jiné reguluje provoz dobíjecí stanic v ČR definuje pouze pojem „dobíjecí stanice“ a o „nabíjecích stanicích“ nehovoří. Popisuje pouze „nabíjení elektromobilů“.

ČSN EN 61851-22, která uvádí technické požadavky na střídavé (AC) nabíjecí stanice nese název „Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC ČSN EN 61851-22, která uvádí technické požadavky na střídavé (AC) nabíjecí stanice nese název „Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC elektrického vozidla“.

Slovník spisovného jazyka českého obsahuje heslo „nabíjecí„, jako přídavné jméno „určený, sloužící k nabíjení“ v příkladech uvádí „stanice, zařízení, generátor, dynamo“. Naopak heslo „dobíjecí“ slovník neobsahuje.

Většina lidí žije v přesvědčení, že rychlonabíjení je jedinou cestou pro rozvoj a šíření elektromobilty. Toto přesvědčení pramení ze zkušenosti se spalovacími vozy, kdy tankování trvá několik málo minut. Výhodou elektromobilu je, že má „čerpací stanici“ prakticky kdekoliv a kdykoliv zastaví, tak může tankovat (doma, v práci, na nákupu, při schůzce v kavárně, …). To vede k tomu, že v místech s častým výskytem elektromobilů (nákupní centra, bytová sídliště, rezidenční čtvrti) je třeba preferovat množství najednou nabíjených elektromobilů, oproti rychlosti jejich dobíjení.

Představme si situaci, kdy v obchodním centru parkuje 10 elektromobilů. Některá posádka korzuje po obchodech, jiná je v kině a další dělá nákup v hypermarketu. Je jasné, že každé auto bude na svém místě stát minimálně hodinu. Pro jednoduchost řekněme, že každý elektromobil má palubní nabíječ s příkonem 11 kW, a baterii 30 kWh. Příkon všech elektromobilů při použití AC dobíjecích stanic je 110 kW. Za onu hodinu nabije každé vozidlo kapacitu na zhruba 50 km běžné jízdy, což dostatečně stačí na dojetí domů (i pro obyvatele satelitů), kde se elektromobil může opět dobít. Pokud by v nákupním centru byly dvě 50 kW rychlonabíjecí stanice (celkový příkon 100 kW), pak by se 40 minut nabily dva elektromobily na plnou kapacity, ale ostatní by měli smůlu, dokud by se řidič plně nabitého elektromobilu nevrátil a nepřeparkoval.

Dalším neméně důležitým prvkem je cena. Náklad na AC dobíjecí stanice pro 10 parkovacích míst bude zhruba jedna pětina co na dvě rychlonabíjecí stanice.

V nabídce jsou všechny v EU používané standardy DC rychlonabíjení a AC nabíjení. DC stanice Olife Energy může být vybavena konektory CCS (DC-Combo, Combined Charging System) a/nebo Chademo. AC stanice disponují zástrčkami Mennekes (Type 2) a Yazaki (Type 1).

Kromě všech druhů propojení s elektromobily Olife Energy a.s. pokrývá kompletní nabídku provedení nabíjecích stanic: Plnohodnotné výdejní stojany pro frekventované využití, wall boxy pro kompaktní dobíjecí místa a domácnosti, a přenosné nabíječky. Obojí je k dispozici jak v AC provedení, tak DC rychlonabíjecí variantě.

V současnosti existují dvě základní metody ovládání. Základní je automatická funkce, kdy je nabíjení započato automaticky po zapojení koncovky do elektromobilu. Častěji používané je ovládání pomocí mobilní aplikace, které přináší možnosti zúčtování, pokročilého vzdáleného monitoringu, přehledu historie nabíjení, navigace k veřejným nabíjecím stanicím vč. typů na strávení času během dobíjení v okolí, a další neocenitelné funkce. Další doplňkovou možnost je zahájit nabíjení pomocí RfId karty. Autorizované karty mohou být uloženy lokálně ve stanici (AC i WallBox) nebo na vzdáleném serveru.

Částka za zpoplatněné nabíjení je uživateli strhnuta z účtu prostřednictvím platby kartou. Číslo karty je třeba zadat do aplikace, data nejsou aplikací uchovávány a pracuje s nimi pouze zprostředkovatel karetní transakce, který podléhá dozoru ČNB. Přesně jako při platbě kartou na e-shopu.

Ano, stanice OlifeEnergy je možné provozovat ve všech zemích EU, pro které jsou certifikovány (CE, EMC, LVD, environmentální testy) a ve všech dalších zemích, které uznávají evropské certifikační autority.

Odpověď na tuto otázku se liší dle druhu nabíjecí stanice, o kterou máte zájem. Přenosné nabíjecí stanice: AC i DC přenosné dobíjecí stanice, vhodné kromě osobního použití také pro recepce hotelů / golfových klubů / kempů k zapůjčení, jsou nejméně komplikované. Není třeba žádného povolení, neboť zařízení je uzpůsobeno k připojení do zásuvky. Připojení k síti může tedy provádět neproškolená osoba, stejně jako například v případě nabíječky na notebook nebo kuchyňského robotu. V případě AC nabíjení jde o běžnou zásuvku typu Shuko, čímž je nabíjení omezeno na jednu fázi a 16A příkonu. Volitelně je možné vybavit AC nabíjecí stanici pětikolíkovým konektorem 16A, čímž se příkon úměrně zvýší. V případě DC nabíjení jde o pětikolíkovou zásuvku.

WallBoxy: Nabíjecí stanice umístěná na budově nevyžaduje stavební povolení, ani vyjádření jiných autorit. Zapojení však musí být provedeno elektrikářem s příslušným paragrafem vyhlášky 50 sb. Zařízení podléhá revizi. Platí pro AC i DC WallBoxy.

Volně stojící stojan: Volně stojící AC i DC stojan potřebuje kladné stanovisko stavebního úřadu, neboť je považován za stavbu s vlastní elektrickou přípojkou. Stavební úřad si může vyžádat vyjádření dalších orgánů, typicky hasičů, památkářů, hygieny, dopravního odboru, atd. Připojení opět musí provádět zodpovědná osoba s náležitým oprávněním.

Máte nějaké dotazy? Napište nám!

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování nabídky. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Co je nového?