Dotace pro podnikatele / firmy / obce

Dotace pro podnikatele a obce

Dotace pro domácnosti

1. Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla celá Česká republika (1a1) - 10DC stanic

Předpokládaný příjem žádostí od:

01. 06. 2024

Na co lze čerpat:

Pořízení dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Maximální výše dotace:

55% ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše

 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 50 kW 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 100 kW 1 400 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 150 kW 1 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 350 kW 3 900 000 Kč/dobíjecí stanice

 

 • Míra podpory: 55 % ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše
 • Typ podpory: Ex post
 • Minimální rozsah projektu: 10 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích stanic či jejich kombinace)
 • Možné realizovat na celém území ČR Dobíjecí stanice o výstupním výkonu minimálně 50 kW do výkonu 100 kW.
 • Dobíjecí stanice o výstupním výkonu nad 100 kW
Způsobilé výdaje
 • Náklady na přípravu projektu, kterými se rozumí náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení/povolení záměru
 • Stavební náklady, kterými se rozumí náklady na terénní úpravy pozemku, případná úprava příjezdové komunikace k místu stavby, vybudování nezbytných inženýrských sítí typu elektrická nebo plynová přípojka, vybudování nebo modernizace transformační stanice
 • Pořizovací náklady, kterými se rozumí náklady na nákup dobíjecí stanice včetně její montáže, nákup a instalace nezbytného komunikačního/platebního systému
 • Jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice (např. poplatek za připojení k elektrické síti)

2. Elektromobilita – osobní a nákladní automobily

Plánujete modernizaci vozového parku Vaší společnosti? Chcete spolu s pořízením elektromobilu řešit i dobíjecí stanice? Potom je právě pro Vás určen program na podporu elektromobility.

Příjem žádostí:

do 30. 09. 2025

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Malé, střední i velké podniky

Maximální výše dotace:

až 0,2 – 2,5 mil.Kč

až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru

Silniční vozidla

 • osobní – 200 000 Kč
 • užitková – 300 000 Kč

Neveřejné nabíjecí stanice – nesmí být využito pro veřejnost (nákupní centra, parkoviště, autoservisy apod.)

 • wallboxy – až 50 000 Kč
 • stojanové rychlonabíjecí stanice – až 150 000 Kč

Program je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří působí v různých oblastech:

výroba, zpracovatelský průmysl, stavebnictví,
maloobchod, velkoobchod, služby,
peněžnictví a pojišťovnictví,
kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
a mnoho dalších oborů.

 • maximální cena osobního elektromobilu je 1,5 mil. Kč bez DPH, ostatní kategorie vozidel nejsou cenově limitovány (dotace se vztahuje pouze na čistě elektrická vozidla – nikoliv plug-in hybrid)
 • nejsou podporovány stavební náklady spojené s vybudováním nabíjecí stanice
 • nabíjecí stanice nemůže sloužit ke komerčním účelům
 • nelze pořídit nabíjecí stanici bez vozidla
 • maximální počet nabíjecích stanic může být v poměru 1:1 s pořizovanými elektromobily
 • Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Pořídit můžete elektrická nebo vodíková vozidla a dobíjecí stanice. Program umožňuje zakoupit jedno nebo více vozidel včetně různých kombinací s nabíjecími stanicemi.

Pokud plánujete pořídit ojeté vozidlo, musí být dle podmínek programu dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a mít najeto méně než 6 000 km.

Mohu získat příspěvek na nákup vozidla, pokud bych si ho celý hradil z vlastních zdrojů?
Příspěvek je vyplácen v rámci programu, kterým NRB zaručuje úvěry, proto není možné příspěvek čerpat samostatně.

V jaké výši musím čerpat úvěr u spolupracujících partnerů, abych získal maximální výši příspěvku?
Výše úvěru je programem omezena na minimální výši 300 tisíc korun. Dále také platí, že finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručovaného úvěru. Detailní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě.

Jak se vypočítává finanční příspěvek a kdy bude vyplacen?

Finanční příspěvek je vyplácen v plné míře, pokud má klient volný limit v registru podpor de minimis. Nesmí být v insolvenci a nesmí mít vůči NRB, ani jiným státním institucím dluh po splatnosti.

O vyplacení může klient požádat NRB po pořízení vozidla (příp. dobíjecí stanice). Na vyřízení je stanovena dvouměsíční lhůta, která se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po podání žádosti.

 

Mohu požádat pouze o podporu na dobíjecí stanice?

Dle pravidel programu Záruka Elektromobilita je možné finanční příspěvek na dobíjecí stanici získat pouze při pořízení bezemisního vozidla.

Mohu vozidlo pořídit ze zahraničí, příp. může být ojeté?
Ano, nákup vozidla ze zahraničí je možný. Podmínkou také je, že vozidlo musí být dodáno do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a najeto musí mít méně než 6 000 km.

Mohu auto později prodat?
V rámci udržitelnosti projektu platí, že podpořené vozidlo nebo dobíjecí stanici nelze prodat po dobu 24 měsíců od data vyplacení finančního příspěvku.

3. Sociální služby - pořízení elektromobilu

Příjem žádostí:

do 31. 12. 2027

Kdo může čerpat:

Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

Maximální výše podpory:

 • Auta bez dalších úprav 1.820 000 Kč

 • Auta s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2.210 000Kč

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva,
 • nepřímé náklady jako zpracování žádosti, projektová a další dokumentace, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní, provozní a jiné náklady apod.

 

Pozor: projekt musí splňovat:
• kritéria sociálních služeb komunitního charakteru,
• kritéria transformace a deinstitucionalizace,
Tato kritéria blíže specifikuje MPSV.

Oprávněný žadatel

O dotaci mohou žádat:

 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů na území přechodových regionů a 85 % na území méně rozvinutých regionů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč,
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

4. Rekonstrukce veřejného osvětlení

Příjem žádostí:

do 31. 12. 2024

Kdo může čerpat:

Obce, města

Maximální výše podpory:

 • Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí (max.výše podpory 10mil. Kč
 • Obec do 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí (max.výše podpory 4mil. Kč)

Podporované aktivity

Získané finanční prostředky lze využít na

 • rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení,
 • přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready).

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Previous slide
Next slide

Výše podpory

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Dotace je poskytována jako 100%, a to v maximální výši:

 • 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyv.,
 • 4 000 000 Kč pro obec do 10 000 obyv.

V případě přípravy kabeláže je to 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.

Potřebujete konzultaci?