Dotace pro podnikatele / firmy/ obce

Dotace pro podnikatele a obce

Dotace pro domácnosti

1 . Podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích (1d) - 40AC/DC stanic

Příjem žádostí od:

 29. 01. 2024

Příjem žádostí:

do 15. 04. 2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace:

do 30. 06. 2028

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Maximální výše dotace:

80% ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše

Výše maximálních celkových způsobilých výdajů:
 • Dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW s 1 dobíjecím bodem – ukotvená do země: 120 000,- Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW s 2 a více dobíjecími body – ukotvená do země: 220 000,- Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW s 1 dobíjecím bodem – ukotvená k vertikálnímu objektu: 70 000,- Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW s 2 a více dobíjecími body – ukotvená k vertikálnímu objektu: 100 000,- Kč/dobíjecí stanice
 • Míra podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně
  do limitu výše
 • Typ podpory: Ex post
 • Minimální rozsah projektu: 40 AC/DC běžných dobíjecích bodů.
 • Možné realizovat na celém území ČR
Způsobilé výdaje
 • Náklady na přípravu projektu, kterými se rozumí náklady na zpracováníprojektové dokumentace pro stavební povolení/povolení záměru
 • Stavební náklady, kterými se rozumí náklady na terénní úpravy pozemku, případná úprava příjezdové komunikace k místu stavby, vybudování nezbytných inženýrských sítí typu elektrická nebo plynová přípojka, vybudování nebo modernizace transformační stanice
 • Pořizovací náklady, kterými se rozumí náklady na nákup dobíjecí stanice včetně její montáže, nákup a instalace nezbytného komunikačního/platebního systému
 • Jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice (např. poplatek za připojení k elektrické síti)

2. Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla prioritní oblasti (1a2) - 6DC stanic - síť TEN-T

Příjem žádostí od:

 29. 01. 2024

Příjem žádostí:

do 15. 04. 2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace:

do 30. 06. 2028

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Maximální výše dotace:

70% ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše

Výše maximálních celkových způsobilých výdajů:
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 50 kW 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 100 kW 1 400 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 150 kW 1 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 350 kW 3 900 000 Kč/dobíjecí stanice

 

 

 • Míra podpory: 70 % ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše
 • Typ podpory: Ex post
 • Minimální rozsah projektu: 6 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích stanic či jejich kombinace) s minimálním výstupním výkonem splňujícím požadavky nařízení
 • Oblast podpory: Na sítích TEN-T
Způsobilé výdaje
 • Náklady na přípravu projektu, kterými se rozumí náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení/povolení záměru
 • Stavební náklady, kterými se rozumí náklady na terénní úpravy pozemku, případná úprava příjezdové komunikace k místu stavby, vybudování nezbytných inženýrských sítí typu elektrická nebo plynová přípojka, vybudování nebo modernizace transformační stanice
 • Pořizovací náklady, kterými se rozumí náklady na nákup dobíjecí stanice včetně její montáže, nákup a instalace nezbytného komunikačního/platebního systému
 • Jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice (např. poplatek za připojení k elektrické síti)

3. Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla celá Česká republika (1a1) - 10DC stanic

Předpokládaný příjem žádostí od:

01. 06. 2024

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Maximální výše dotace:

55% ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše

 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 50 kW 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 100 kW 1 400 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 150 kW 1 900 000 Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice s výstupním výkonem 350 kW 3 900 000 Kč/dobíjecí stanice

 

 • Míra podpory: 55 % ze způsobilých výdajů, maximálně do limitu výše
 • Typ podpory: Ex post
 • Minimální rozsah projektu: 10 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích stanic či jejich kombinace)
 • Možné realizovat na celém území ČR Dobíjecí stanice o výstupním výkonu minimálně 50 kW do výkonu 100 kW.
 • Dobíjecí stanice o výstupním výkonu nad 100 kW
Způsobilé výdaje
 • Náklady na přípravu projektu, kterými se rozumí náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení/povolení záměru
 • Stavební náklady, kterými se rozumí náklady na terénní úpravy pozemku, případná úprava příjezdové komunikace k místu stavby, vybudování nezbytných inženýrských sítí typu elektrická nebo plynová přípojka, vybudování nebo modernizace transformační stanice
 • Pořizovací náklady, kterými se rozumí náklady na nákup dobíjecí stanice včetně její montáže, nákup a instalace nezbytného komunikačního/platebního systému
 • Jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice (např. poplatek za připojení k elektrické síti)

4. Elektromobilita – osobní a nákladní automobily

Plánujete modernizaci vozového parku Vaší společnosti? Chcete spolu s pořízením elektromobilu řešit i dobíjecí stanice? Potom je právě pro Vás určen program na podporu elektromobility.

Příjem žádostí:

do 30. 09. 2025

Na co lze čerpat:

Pořízení elektromobilů vč.dobíjecích stanic

Kdo může čerpat:

Malé, střední i velké podniky

Maximální výše dotace:

až 0,2 – 5 mil.Kč

Silniční vozidla

 • osobní – 200 000 Kč
 • užitková – 300 000 Kč

Neveřejné nabíjecí stanice – nesmí být využito pro veřejnost (nákupní centra, parkoviště, autoservisy apod.)

 • wallboxy – až 50 000 Kč
 • stojanové rychlonabíjecí stanice – až 150 000 Kč
 • maximální cena osobního elektromobilu je 1,5 mil. Kč bez DPH, ostatní kategorie vozidel nejsou cenově limitovány (dotace se vztahuje pouze na čistě elektrická vozidla – nikoliv plug-in hybrid)
 • nejsou podporovány stavební náklady spojené s vybudováním nabíjecí stanice
 • nabíjecí stanice nemůže sloužit ke komerčním účelům
 • nelze pořídit nabíjecí stanici bez vozidla
 • maximální počet nabíjecích stanic může být v poměru 1:1 s pořizovanými elektromobily
 • Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

5. Sociální služby - pořízení elektromobilu

Příjem žádostí:

do 31. 12. 2027

Kdo může čerpat:

Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

Maximální výše podpory:

 • Auta bez dalších úprav 1.820 000 Kč

 • Auta s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2.210 000Kč

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva,
 • nepřímé náklady jako zpracování žádosti, projektová a další dokumentace, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní, provozní a jiné náklady apod.

 

Pozor: projekt musí splňovat:
• kritéria sociálních služeb komunitního charakteru,
• kritéria transformace a deinstitucionalizace,
Tato kritéria blíže specifikuje MPSV.

Oprávněný žadatel

O dotaci mohou žádat:

 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů na území přechodových regionů a 85 % na území méně rozvinutých regionů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč,
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení

Příjem žádostí:

do 31. 12. 2024

Kdo může čerpat:

Obce, města

Maximální výše podpory:

 • Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí (max.výše podpory 10mil. Kč
 • Obec do 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí (max.výše podpory 4mil. Kč)

Podporované aktivity

Získané finanční prostředky lze využít na

 • rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení,
 • přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready).

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Previous slide
Next slide

Výše podpory

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Dotace je poskytována jako 100%, a to v maximální výši:

 • 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyv.,
 • 4 000 000 Kč pro obec do 10 000 obyv.

V případě přípravy kabeláže je to 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.

Potřebujete konzultaci?