Dotace pro domácnosti

NZÚ - dotace pro rodiné domy - EKOMOBILITA

Příjem žádostí:

do 30. 6. 2028

Na co lze čerpat:

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může čerpat:

Domácnosti (jedna dotace na RD)

Výše podpory:

15.000,-Kč/dům

Dotace se vztahuje na

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

 

Výše dotace

Výše dotace je 15.000,-Kč/dům

Kdo má nárok na dotaci

Domácnosti

Na co si dát pozor

 • Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.
 • Na stejný rodinný dům lze žádat pouze jedenkrát za dobu trvání programů NZU.
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle
  aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě
  (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném
  domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl
  minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší
  k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.

Doba trvání

Příjem žádostí: 1.09. 2023 – 30.6. 2028.

Celé znění dotačního programu NZÚ naleznete ZDE.

Dobíjecí stanice, na které lze získat dotaci (NZÚ)

Všechny dobíjecí stanice najdete u nás na e-shopu.