Jak se značí dobíjecí místo a co hrozí za neoprávněné stání na něm?

08

Čvc '24

Fotografie: Marek Tomíšek, fDrive.cz

  • Dopravní značení není jednotné
  • Pokuty jsou v rozmezí od 1 000 do 2 600 Kč

Nejen v našich končinách se začínají množit dobíjecí stanice a spolu s tím i ta nemilá událost, kterou zná většina uživatelů elektrických vozidel. Přijedete k dobíjecí stanici a stojí tam v lepším případě auto spalující zemní plyn, ale v drtivé většině se však jedná o naftovou/benzinovou variantu osobního auta, které dobíjecí stanici blokuje. Jak pak reagovat a jaké je ideální dopravní značení dobíjecího místa, které umožňuje spalovací auto například odtáhnout?

Česká republika

U nás je situace velmi složitá, jelikož oficiální doporučení k přesnému označení dobíjecího místa zatím neexistuje. Můžeme se tak setkat s několika variantami dopravního značení u dobíjecích stanic. Dokonce i s takovými, která nejsou vůbec obsažena ve vyhlášce 294/2015 Sb. o dopravním značení. A teď k samotné pokutě. Pokuta za špatné parkování může být podle vyjádření Ministerstva vnitra až do výše 1 000 Kč, policie může také umístit botičku nebo blokující vozidlo odtáhnout. Tato sankce platí i pro majitele elektromobilu, který nedobíjí a blokuje toto místo pro jiné. Toto vše platí za předpokladu, že je místo označeno dopravním značením „Vyhrazené parkoviště“. Oslovení dopravní experti se však přimlouvají k jinému jednotnému dopravnímu značení viz níže.

K tomuto stání však budete potřebovat i parkovací disk v přesně dané velikosti (šířka 110 mm × výška 150 mm) v modré barvě. Z mapy dobíjecích stanic jsme i vybrali pár fotek dobíjecích stanic v České republice, které nejsou optimálně označeny dopravním značením.

Slovensko

Nabíjecí stanice mají na Slovensku podobné označení jako u nás. Můžeme vidět na zemi kříž a značku parkoviště s nápisem Réservé s dodatkovou tabulkou, na kterou se napíše to potřebné k dané nabíjecí stanici. Z pohledu pokut se e-car.sk ptal Prezídia Policajného zboru a odboru dopravnej polície Slovenské republiky. Výsledkem je možné uložení blokové pokuty za neoprávněné užívání místa pro dobíjení ve výši až 50 eur (1 300 Kč) a ve správním řízení až 100 eur (2 600 Kč). Tato sankce platí i pro majitele elektromobilu, který nedobíjí a blokuje toto místo pro jiné.

Německo

V Německu v zásadě platí speciální sankce za blokování dobíjecího místa blokovou pokutou ve výši 55 eur (cca 1 500 Kč) nebo dokonce odtah vozidla. Tato sankce platí i pro majitele elektromobilu, který nedobíjí a blokuje toto místo pro jiné. Místo však musí být správně označeno, aby se dala sankce vymáhat. Dopravní značení tak musí být následující. Značka parkoviště spolu dodatkovou tabulkou se symbolem elektromobilu a druhou dodatkovou tabulkou s parkovacími hodinami. Na zemi je pak opět zobrazen elektromobil v modrém poli. Toto je podle německého výkladu dopravního značení doporučené dopravní značení místa pro dobíjení elektromobilu.

K tomuto stání však budete potřebovat i tento parkovací disk v přesně dané velikosti (šířka 110 mm × výška 150 mm) a modré barvě.

Fotografie dobíjecí stanice je pouze ilustrativní.
 
 
 
Na dobíjecích stanicích pro elektromobily nesmí stát žádná vozidla, která nedobíjí nebo již byla dobita. „V minulosti byly dobíjecí stanice označovány jako vyhrazené parkoviště se symbolem dobíjecí stanice elektromobilů. Tento způsob byl čistě účelový kvůli vymahatelnosti, jelikož v případě vyhrazeného parkoviště může policista rozhodnout o  odstranění vozidla. Dobíjecí stanice ale není parkoviště, nýbrž čerpací stanice pohonných hmot, respektive dobíjení elektrické energie. Proto takové místo není možné označovat jako parkoviště,“ vysvětlil Vojtěch Brzoň, vedoucí odboru správních činností mosteckého magistrátu. Podle vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (§ 10), může být na svislé značce pro doplnění, upřesnění nebo jako náhrada za textové informace použit určený symbol, ale nelze symbolem měnit význam značky. 

Jak tedy správně označovat dobíjecí stanici pro elektromobily? Označením dobíjecího místa pro elektromobily je tedy nutné označovat dopravní značkou č. IJ 7 „čerpací stanice“ se symbolem č. 406 „dobíjecí stanice elektromobilů“. Aby bylo zřejmé místo pro stání elektromobilu pro dobíjení, doporučuje se takové místo pro stání vyznačit vodorovnou značkou (tedy značkou vyobrazenou na povrchu pozemní komunikace) č. V 10g „omezené stání“ s  vyznačením symbolu č. 406 „dobíjecí stanice elektromobilů“, případně VDZ č.V10a, V10b nebo V10c s vyobrazením symbolu č. 406.


Svislé dopravní značení stanice pro elektromobily

Symbol vodorovného dopravního značení dobíjecí stanice pro elektromobily

Zdroj: fDrive.cz

Sdílet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest