Vše o dotacích na pořízení elektromobilů- podmínky

19

Bře '24

Ilustrační foto

  • V Česku odstartovaly dotace pro firmy na pořízení elektromobilů a nabíjecích stanic
  • Program je vypsán na dva roky a je s ním spojena celá řada podmínek
  • Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak o dotaci zažádat

Tento článek vznikl ve spolupráci s Volkswagen Financial Services, který je jedním ze subjektů zpracovávající žádosti o dotovaný úvěr.

Letos a příští rok mohou firmy a osoby samostatně výdělečně činné žádat v rámci Záručního programu Elektromobilita o dotaci na pořízení osobního nebo nákladního automobilu s čistě bateriovým (BEV) či vodíkovým (FCEV) pohonem; jinými slovy na vozidla bez lokálních emisí. Zároveň s dotací na pořízení takového vozidla lze žádat i o podporu na výstavbu nabíjecí stanice. Dotace bude poskytována formou přímého vyplácení příspěvku na účet žadatele a zároveň tzv. portfoliové záruky od Národní rozvojové banky (NRB) s dotační složkou za komerční úvěr, který si podnikatel či firma vezme na pořízení bezemisního vozidla. Úvěr v minimální výši 300 000 Kč od některého ze spolupracujících partnerů je podmínkou vyplacení dotace. Ta nesmí být vyšší, než samotný úvěr. Příslušné formuláře najde na webových stránkách NRB.

Na podporu bude vyčleněno 1 950 000 000 Kč, z toho 1 650 000 000 Kč na samotná auta. Týká se vozidel kategorií M1 (osobní vozidla) a N1 plus N2 (užitková do 4,25 t celkové hmotnosti) s pořizovací cenou do 1 500 000 Kč bez DPH. Vyloučeny jsou z ní hybridy (HEV), plug-in hybridy (PHEV) a subjekty ze zemědělské prvovýroby. Stejně jako BEV s olověnými akumulátory. Není určena ani pro pořízení vozidel na provozování autodopravy pro cizí potřebu či výzkumné účely. Poskytována je malým, středním i velkým podnikům, nevlastněným územně správními celky a se zapsanými skutečnými vlastníky v evidenci podle zákona 37/2021 Sb. Podmínkou k vyplacení plné míry příspěvku je volný limit v registru podpor de minimis. Podpořené vozidlo nebo dobíjecí stanici nelze prodat 2 roky od vyplacení příspěvku. Jeden subjekt může žádat o podporu nákupu více vozidel. Poslední termín k podání žádosti je 30. 9. 2025, nejzazším termínem pro ukončení realizace pak 31. 12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Jak na to?

Podmínkou pro získání dotace je úvěrové financování přes některého ze spolupracujících partnerů, který hned od počátku vstupuje do celého procesu. Proto jsme se zeptali Václava Vacka, brand manažera pro emobilitu z Volkswagen Financial Services. „Poté, co se rozhodnete získat nový vůz s dotací, tedy navštívíte dealera a vyberete si z nabídky skladových vozů, nebo s ním nastavíte konfiguraci svého vozidla, na jejímž základě dostanete nabídku. Výhodu máte u finančních ústavů, navázaných přímo na konkrétní automobilku a její dealerskou síť, jako je třeba Volkswagen Financial Services (VWFS), protože vše vyřídíte na jednom místě a bez problémů. Pokud nabídku u dealera odsouhlasíte, uzavřete smlouvu o úvěru a odešlete prostřednictvím interaktivního formuláře. Ten po vyplnění stáhnete a podáte přes e-podatelnu NRB. Potřeba je přiložit také smlouvu o úvěru. Tento proces si můžete ušetřit, pokud zvolíte partnera, který celý proces zdarma vyřídí za vás, jako třeba VWFS, prostřednictvím dotační agentury. Ta se s vámi spojí sama a vyřídí vše potřebné,“ dodává Vacek.

Po schválení žádosti Národní rozvojovou bankou si vyzvednete Záruční listinu, na jejímž základě čerpáte dotaci a vyzvedáváte vozidlo. S agenturou následně vyřešíte příspěvek na vozidlo a wallbox. Bohužel schvalování dotace trvá déle, NRB na něj má lhůtu dva měsíce od počátku následujícího měsíce. „Zájemci se ale musejí připravit na to, že schvalování dotace je delší proces. Bohužel tak zatím není možné, aby si klient nakonfiguroval vozidlo a např. za týden si ho vyzvedl, to proces zatím neumožňuje,“ dodává k tomu Vacek. „Pokud klient nesplní nároky na dotaci, lze od smlouvy o úvěru odstoupit, za podmínek podepsaných s leasingovou společností. Při uzavírání smlouvy je na základě finančních výkazů posuzovaná bonita klienta. Vykazuje-li firma záporný hospodářský výsledek, podle pravidel dotaci získat nemůže,“ doplňuje Vacek.

Komu je dotace určena?

Záruční program Elektromobilita míří k podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří působí v oblasti zpracovatelského průmyslu nebo stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu, dopravy a skladování, peněžnictví a pojišťovnictví, kulturní, zábavní a rekreační činnosti a v dalších oborech. Smůlu mají projekty, odporující právním předpisům ohledně životního prostředí, ať už v rámci Česka či EU, dále z oblasti výroby zbraní a střeliva, provozování heren, kasin a sázkových kanceláří a dále sdružování osob za účelem prosazování společných zájmů. Rovněž subjekty v insolvenci či s dluhem vůči NRB či jiným státním institucím na podporu nedosáhnou. Dotační projekt také musí být realizován na území České republiky.

Jak to funguje?

Finanční příspěvek se vyplácí po splnění podmínek přímo na účet příjemce po registraci nového vozidla po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny a osvědčení o registraci vozidla. Pokud je součástí projektu i příspěvek na nabíjecí stanici, bude vyplacen současně. Maximální výše dotace činí v kategorii M1 nejvýše 200 000 Kč na vozidlo, v kategorii N1 maximálně 250 000 Kč na vozidlo a v kategoriích N2 a FCEV do výše 300 000 Kč na vozidlo. Dotace na vybudování nabíjecích stanic byly omezeny částkou 50 000 Kč na AC stanici, 100 000 Kč na DC stanici do 40 kW150 000 Kč na stanici DC nad 40 kW. Výše příspěvku nesmí přesáhnout pořizovací cenu stanice bez DPH, počet dotovaných vozidel či stanic pro jeden subjekt není omezen.

Bezplatná záruka úvěru od spolupracujících partnerů se poskytuje až do výše 70 % jistiny, a to až na 5 let.

Žádat o dotaci lze po pořízení vozidla, případně nabíjecí stanice. Na vyřízení žádosti platí dvouměsíční lhůta, startující od prvního dne následujícího měsíce. Na podporu není právní nárok. Pořídit lze i vozidlo ze zahraničí, musí však být dodáno nejpozději 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a musí mít najeto méně než 6 000 km.

Tento článek vznikl ve spolupráci s Volkswagen Financial Services, který je jedním ze subjektů zpracovávající žádosti o dotovaný úvěr.

 

Zdroj: fDrive.cz

Previous slide
Next slide

Sdílet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest