Elektromobily ujely mnohem více kilometrů než benzínová auta

27

Čvn '23

Fotografie: Marek Tomíšek, fDrive.cz

  • Řidiči BEV ujeli za rok 2022 v průměru 12 386 km
  • Průměrný proběh registrovaných automobilů s EURO 6 a vyšší je 14 569 km
  • Auta s ryze benzínovým spalovacím motorem mají průměrný proběh 11 772 km

 

Podle průzkumu provedeného Lukášem Kadulou z Centra dopravního výzkumu se v roce 2022 elektromobily náležitě ukázaly, jelikož se jim povedlo něco, co mnozí asi nečekali. Majitelé a uživatelé elektromobilů v nich v průměru urazili mnohem více kilometrů než majitelé ryze benzínových vozů. V řeči čísel je to 12 386 km pro bateriové elektromobilní vozy (BEV) a 11 772 km pro automobily s čistě benzínovým spalovacím motorem. Není divu, podíváme-li se do statistik, zjistíme, že počet registrovaných elektromobilů pomalu, ale jistě roste. Ostatně, o počtu registrovaných elektromobilů a hybridů jsme již informovali před nějakou dobou v samostatném článku.

Počet nově registrovaných aut výhradně na benzínový pohon klesá, jelikož jsou nahrazována plug-in hybridy (PHEV), případně čistě benzínovým motorům konkuruje LPG a CNG. Nutno podotknout, že vycházíme z dat obsahujících pouze registrované vozy splňující emisní normu EURO 6 a vyšší, jelikož u starších vozů nemusí být data o počtu ujetých kilometrů (proběhu) relevantní. V ČR je celkem registrováno 1 791 450 vozů splňujících tyto podmínky.

Co se týče průměrného proběhu vozidel s alternativními pohony, je na místě říct, že nejvíce řidičky a řidiči jezdí s vozy na CNG. Celkem s nimi v průměru urazili 26 664 km. Vozy na LPG a hybridní vozidla bez baterie (HEV) mají podobný průměrný proběh kolem 16 000 km, zatímco PHEV jsou s průměrným proběhem 13 940 km jen o kousek výše než BEV. Vezmeme-li v potaz průměrný proběh všech registrovaných automobilů zahrnutých v tomto průzkumu rovných 14 569 km a počet ujetých kilometrů automobily s naftovými motory činící 18 322 km, je zde vidět stále přetrvávající obliba tohoto pohonu, i když se EU všemožně snaží jej vymýtit.

V případě, že se oprostíme od toho, že starší automobily s emisemi horšími než EURO 6 nemusí mít takový proběh, protože je vlastní spíše soukromé osoby, a zahrneme je do průzkumu, dostaneme zcela jiná čísla. Pro představu uvádíme, že budeme srovnávat téměř 6,4 miliónů registrovaných vozidel. Průměrný počet ujetých kilometrů rázem klesá na 10 239 km. Pro PHEV, HEV, EV se celkové počty mění jen o pár stovek kilometrů, zatímco pro ostatní paliva dochází k poklesu proběhů i v řádech tisíců, například u LPG je nyní proběh 12 627 km, CNG 22 071 km a u benzínu 7 643 km. Nejrazantnější pokles nastává v případě naftových motorů, kdy je proběh pouze 13 763 km. Může se zdát, že pokles čísel znamená, že se jezdí celkově méně, avšak opak je pravdou. Jezdí více aut, co má horší emise, a tak se nám bohužel nemusí dýchat zcela dobře. Nadějí je, že tato auta budou postupně mizet ze silnic a budou je nahrazovat novější s lepšími emisemi.

Zdroj:fdrive.cz

Sdílet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest