Slovensko spouští dotace na nabíjecí stanice pro elektromobily i pro firmy. Rozdělí 6 milionů €

31

Srp '23

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky dnes vyhlásilo novou výzvu z komponentu 3 Udržitelná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenské republiky.

Tato skutečnost potěší majitele elektrických vozidel, protože jde o „Výzvu na podporu budování nabíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatelů“. Připomeňme si, že jde o druhý z aktuálních dotačních schémat na podporu nabíjecí infrastruktury pro elektrická auta.

Ta první byla vyhlášena koncem dubna 2023 a určena je pro samosprávy.

800 AC a 360 DC veřejných nabíjecích stanic

Záměrem nové výzvy resortu hospodářství je podpora budování veřejně přístupné nabíjecí infrastruktury vedle silničních infrastruktur v České republice.

Cílem výzvy je vybudování 800 AC a 360 DC veřejně přístupných nabíjecích bodů. Celkový objem prostředků mechanismu na podporu činí 6 084 500 EUR bez DPH s mírou podpory pro způsobilé žadatele nejvýše do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Maximálně však do výše 50 % z uvedených maximálních jednotkových cen na jeden nabíjecí bod, to znamená:

na jeden nabíjecí bod AC ≥ 11 kW nejvýše ve výši 1 500 € z 3 000 €
na jeden nabíjecí bod DC ≥ 50 kW nejvýše ve výši 14 500 € z 29 000 €

Oprávněnými žadateli jsou fyzická nebo právnická osoba podle § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodního zákoníku, zapsaná v Obchodním rejstříku ČR nebo podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Výzva je otevřena do vyčerpání alokované výše prostředků mechanismu vyčleněných na výzvu nebo rozhodnutím vykonavatele. „Na tuto výzvu čekalo mnoho firem a je jen dobře, že výsledná podoba pamatuje nejen na nabíjecí stanice s nižšími výkony, ale také na větší nabíjecí huby,“ tvrdí ředitel Slovenské asociace pro elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský a dodává: „Zároveň v rámci jednoho projektu a jedné žádosti může být podpořena výstavba veřejných nabíjecích stanic i na více lokalitách.

Pokud firmy o výstavbě veřejné nabíjecí stanice uvažovaly – například i z důvodu, aby ji kromě poskytování služeb veřejnosti mohly využívat také k nabíjení svých firemních vozidel – nyní je ten správný čas.“ Slovenská asociace pro elektromobilitu (SEVA) upozornila, že projekty, jejichž celkové způsobilé náklady nepřesáhnou 24 000 eur, nemají nárok na získání dotace, a proto je výzva určena pouze pro nabíjecí stanice s více AC konektory nebo alespoň jedním DC konektorem.

Přibližně polovina ze šesti milionů je vyhrazena pro projekty, jejichž celkové způsobilé náklady se pohybují od 24 do 120 tisíc eur, druhá polovina pro ty s větším rozpočtem. Veřejná nabíjecí stanice musí být napojena na některou z mezinárodních eroamingových platforem (např. Hubject, Gireve) nebo disponovat platebním terminálem s trvalou dostupností a možností uhradit cenu za nabíjení prostřednictvím kreditní nebo debetní karty.

Refundace

Vyplácení finanční podpory probíhá refundací. To znamená, že prostředky se proplácejí na základě skutečně vynaložených výdajů příjemcům. Přijímatel je nejprve povinen realizovat výdaje nejprve z vlastních zdrojů a tyto jsou následně refundovány z prostředků mechanismu až do výše způsobilých výdajů.

Všechny potřebné informace k výzvě s kódem 03I04-26-V02 jsou dostupné na webovém sídle ministerstva v části Plán obnovy, jakož i na stránce informačního systému Plánu obnovy a odolnosti. Žádosti lze překládat od dnešního dne, 28.8.2023. Termíny uzávěrek hodnotících kol pro podání žádosti: 1. kolo 30.09.2023, 2. kolo 31.12.2023, 3. kolo 31.03.2024 a další dle potřeby.

Zdroj:mojelektromobil.sk

Sdílet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest