První změna v cestovních náhradách je tady. Mění se cena elektřiny pro elektromobily

12

Říj '23

Foto: Tesla

Od 1. dubna 2023 se mění průměrná cena za 1 kWh elektřiny, pokud zaměstnanec neprokáže, za kolik skutečně auto na pracovní cestu nabíjel.

Jestliže zaměstnanec nedostane na pracovní cestu plně natankované vozidlo zaměstnavatele nebo plně nabitý elektromobil, aby vystačil na celou pracovní cestu, a musí tak tankovat nebo dobíjet sám, nebo kupoval benzín, naftu, LPG či elektřinu do svého vozu, kterým jede na pracovní cestu, pak náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.

Prokázání ceny pohonné hmoty pokladním blokem nebo sazba podle vyhlášky

Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.

Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem. Tím je vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Ministerstvo v pravidelném termínu s účinností od 1. ledna stanoví vyhláškou pro tyto účely průměrnou cenu pohonných hmot. Pro rok 2023 se tak stalo vyhláškou č. 467/2022 Sb. V mimořádném termínu ministerstvo upravuje vyhláškou průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen ode dne účinnosti zákoníku práce (1. ledna 2007), nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce (1. ledna 2023) zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Ceny pohonných hmot od 1. ledna 2023

Výše průměrných cen pohonných hmot byly vyhlášeny k 1. lednu 2023 takto: 

  • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

Bylo tedy nabíledni, že změna ceny elektřiny je doslova na spadnutí, jak se říká.

Zvýšení od 1. dubna 2023

Podle údajů Českého statistického úřadu za měsíc leden 2023 došlo ke zvýšení průměrné ceny 1 kilowatthodiny elektřiny na 8,15 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 467/2022 Sb. tak činí 36,67 %. Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb.

Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 85/2023 Sb.

Vyhláškové ceny jsou vždy se zpožděním za realitou, ale zpoždění by mělo být co nejmenší

V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky ministerstvo uvádí, že účinnost vyhlášky byla navržena prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, neboť je žádoucí, aby poskytované cestovní náhrady odpovídaly skutečné ceně pohonných hmot. Takto stanovenou účinnost připouští ust. § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv.

Obecně je nutné, aby praxe poskytování cestovních náhrad reflektovala skutečné
ceny pohonných hmot s co nejmenším zpožděním. Aktuální ceny pohonných hmot jsou podstatné pro vyúčtování cestovních náhrad v těch případech, kdy zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu spotřebované pohonné hmoty, jak už jsme si řekli.

 

Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce zákonů doslova na poslední chvíli, v pátek 31. března 2023 (a ještě ani brzy odpoledne toho dne nebyla v její internetové verzi k dispozici), takže nabyla účinnosti a postupuje se podle ní od 1. dubna 2023. Kdyby vyhláška byla publikována třeba až v pondělí 3. dubna 2023, vstoupila by v účinnost až 1. května 2023. Vyhlášková cena elektřiny by tak ještě další měsíc nebyla aktuální.

Proč je vyhlášková cena taková, jaká je?

Nová průměrná cena elektřiny odpovídá statisticky zjištěné hodnotě Českého statistického úřadu uvedené ve statistické informaci Ceny – Indexy spotřebitelských cen – Základní členění a je zaokrouhlena podle zákoníku práce na desetihaléře směrem nahoru. Do průměrné ceny se promítly výrazné aktuální změny právní úpravy spočívající mj. v odpuštění poplatku za podporované zdroje energie pro říjen 2022 až prosinec 2023 (pro období leden až prosinec 2023 je změna ceny dána Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022). Ceny jsou ovlivněny nařízením vlády č. 298/2022 Sb. ze dne 5. října 2022.

 

Zdroj: mesec.cz

Co je nového?

Sdílet:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest